نوع : محصول
 اين سامانه نتيجه مقايسه بهترين سامانه موجود در دنيا و همچنين بومي شده با محيط سازماني داخلي مي باشد.


با توجه به پر رنگ تر شدن کاربري فناوري اطلاعات در عرصه هاي مختلف کاري، ارائه بهينه خدمات فناوري اطلاعات در سازمانها مي تواند در تسهيل انجام ماموريت سازمان نقش به سزايي داشته باشد. مجموعه تجربيات شرکتها و سازمانهاي بزرگ در اين زمينه در قالب استانداردي تحت عنوان ITIL ارائه گرديده که به عنوان بهترين تجربه در اين زمينه مي تواند ياريگر سازمان در انجام ماموريتهاي محوله باشد.


ITIL مجموعه اي از بهترين تجربيات ارائه دهندگان خدمات فناوري اطلاعات است. ITIL نگرشي نظام مند به کيفيت خدمت فناوري اطلاعات دارد. با گذشت سالها، ITIL جايگاهي فراتر از مجموعه اي از کتابهاي مفيد درباره مديريت خدمات فناوري اطلاعات يافته است. چارچوب بهترين تجارب در مديريت خدمات فناوري اطلاعات ارتقاء يافته و به وسيله مشاوران، مدرسان، تامين کنندگان فناوري ها و تامين کنندگان محصولات، توسعه يافته است.


شرکت ايده هاي دنياي مجازي با توجه به بيش از يک دهه تجربه در زمينه طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي تحت شبکه نسخه ITIL V3 را مبتني بر سيستم مديريت محتوا ي پروانه، طراحي و پياده سازي نموده که سرويسهاي ذيل را در اختيار مشتريان محترم قرار ميدهد :


  • Configuration Management Database ( CMDB )
  • Incident Management
  • Request Fulfillment
  • Asset Management
  • Network Scanner

اين نرم افزار پس از بررسي کارشناسانه معروفترين سامانه هاي موجود در دنيا و بومي سازي در  سازمانهاي داخلي، نهايي و مبتني بر Framework پروانه که کليه محصولات شرکت بر اساس آن توليد مي شود، آماده و ارائه گرديد. استفاده از واسط کاربري حرفه اي به همراه تهيه تعريفي بومي و بروز از ITIL V3 موجب شده تا محصول ارائه شده داراي قابليتهاي کاربردي و بعضا منحصر به فرد نسبت به موارد مشابه خارجي و داخلي باشد. اين سامانه بر اساس نياز کارفرماي محترم به ميزان دلخواه قابل سفارشي سازي مي باشد.

اطلاعات این بخش در حال تکمیل است


4.8/5 امتياز (5)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
Site : www.vwideas.com
Email : info@vwideas.com
Phone : 021 - 66901190
TelFax : 021 - 66901190