نوع : محصول
 اولين سامانه تحت وب بودجه تفصيلي، مورد استفاده در وزارت بهداشت با گواهي حسن انجام كار در پياده سازي و پشتيباني و آموزش


سامانه های مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی همیشه در انجام بهینه فعالیتها نقش به سزایی دارند. شرکت ایده های دنیای مجازی با تجربه ای قابل قبول در این زمینه آماده ارائه خدمات نرم افزاری می باشد. این محصول اولین سامانه بودجه تفصیلی در کشور می باشد که تحت وب بوده و به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و پیاده سازی گردیده است.
مشخصات عمومی این سامانه به شرح ذیل می باشد.

جمع آوري، بررسي و مبادله الکترونيک بودجه تفصيلي دستگاههاي تابعه با امکانات ذيل:


 • تعريف برنامه هاي ذيل فصول اعتباري دستگاه به همراه کد طبقه بندي
 • ثبت مبالغ اعتباري برنامه ها به تفکيک عملکرد سال قبل، مانده سالهاي قبل، وصولي سال مورد بررسي، اصلاحيه سال مورد بررسي و مشاهده جمع ارقام
 • تعريف فصول هزينه هاي دستگاه و شرح هزينه ها در هر فصل
 • ثبت مبالغ اعتباري به تفکيک فصول هزينه (فصل اول، دوم، ... )
 • ثبت مبالغ اعتباري به تفکيک شرح هزينه در ذيل فصول هزينه به عنوان مثال تفکيک فصل اول به صورت حقوق – مزايا – اضافه کار – حق مديريت و ... يا مثلاً تفکيک فصل ششم به صورت بازنشستگي – هزينه اياب و ذهاب – کمک هزينه مسکن – پاداش پايان خدمت و ... (همچنين مابقي فصول به همين ترتيب)
 • تعريف واحدهاي ارايه دهنده خدمت زير مجموعه دستگاه اصلي
 • ثبت اطلاعات مربوط به واحدهاي تابعه و ارايه دهنده خدمت که در بودجه تفصيلي دستگاه مورد نياز است
 • درج آمار کارکنان به تفکيک رابط استخدامي و مقطع تحصيلي
 • امکان تفکيک اعتبارات به عمومي و اختصاصي
 • امکان تعيين شرح هزينه ها در فصول مختلف براساس مصارف (برنامه هاي اعتباري) دستگاه
 • قابليت چاپ بودجه تفصيلي در قالب تعريف شده براي دستگاه
 • امکان داشتن آمار و گزارشهاي مختلف از اطلاعات وارد شده براي يافتن نقاط ضعف و قوت دستگاه و گزارشات تصميم ساز براي مديران
 • تعريف سطوح مختلف دسترسي و کاربران مربوط

این محصول نیز همانند سیستم مبادله موافقتنامه بخشی از سیستم جامع برنامه ریزی عملیاتی بودجه می باشد. سیستم گزارشات در این محصول گزارشات متنوعی را در قالب چاپی html یا خروجی Excel در اختیار کاربران محترم قرار میدهد. این سامانه در حال حاضر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال استفاده می باشد. با توجه به کیفیت تولید و پشتبانی ، شرکت ایده های دنیای مجازی موفق به دریافت گواهی حسن انجام کار در تولید و پشتیبانی این محصول از آن وزارتخانه گردیده است.


سيستم جامع مبادله موافقت‌نامه - بودجه ريزي عملياتي

اطلاعات این بخش در حال تکمیل است


5/5 امتياز (2)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
Site : www.vwideas.com
Email : info@vwideas.com
Phone : 021 - 66901190
TelFax : 021 - 66901190