نوع : محصول
 سامانه مديريت ارتباط با مشتري پروانه با بهره گيري از توصيه هاي كاربردي ITIL V3


اطلاعات این بخش در حال تکمیل است


0/5 امتياز (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
Site : www.vwideas.com
Email : info@vwideas.com
Phone : 021 - 66901190
TelFax : 021 - 66901190