مخالفت وزير ارتباطات با تسلط صدا و سيما بر فضاي مجازي
تاريخ  :  1397/02/04
موضوعات  :  فناوري اطلاعات
 آذري جهرمي: مدل ورود صداوسيما به اين عرصه با توجه به مدل اقتصاديي كه دنبال آن است، بازدارنده رشد توليد محتوا در شبكه ملي اطلاعات است.


وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در واكنش به طرح پيشنهادي كميسيون فرهنگي مجلس در انحصار صدور مجوز و مقررات صوت و تصوير در فضاي مجازي براي صداوسيما تصريح كرد، يكي از پيامدهاي اين انحصار توقف رشد توليد محتوا در شبكه ملي اطلاعات است.

3/5 امتياز (1)
نظرات
نام :
نام خانوادگي :
شرح : نظر جديد دوم در رابطه با مخالفت وزير ارتباطات با تسلط صدا و سيما بر فضاي مجازي
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
Site : www.vwideas.com
Email : info@vwideas.com
Phone : 021 - 66901190
TelFax : 021 - 66901190